Sports, hobby and leisure time activities

Getting to know each other, have a good time, practice the German language and get fit – Castrop is offering different sports and pastime activities.

 

This website gives an overview of sports clubs and local activities: http://www.misch-mit-in-castrop-rauxel.de/

Swimming

swim   hellas

Swimming course for refugee kids 2016

The course is for free and is just for refugees
Please be punctual!
Age limit: 5 to 12 years

Location:
Hallenbad Castrop-Rauxel, Bahnhofstr. 189

Time:
every Thursday 16:30 bis 17:30

 

FLYER SWIMMING LESSONS FOR REFUGEE KIDS IN CASTROP (ALL LANGUAGES) PDF

Schwimmkurs Kinder Hellas Castrop

Schwimmkurs für Flüchtlingskinder 2016

Dieser Kurs ist kostenlos, es dürfen nur Flüchtlinge teilnehmen.
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten!
Alter der Kinder: 5 bis 12 Jahre

Ort:
Hallenbad Castrop-Rauxel, Bahnhofstraße 189

Zeit:
Donnerstag 16:30 bis 17:30 Uhr

 

swimming AR

 

Plivanja za izbjeglićku djecu 2016

Ovaj kurs je besplatan i odredjen samo za izbjeglice!
Molimo da budete taćni!
Starost dijece: od 5 do 12 godina

Lokacija:
zatvoreni bazen Castrop-Rauxel , Bahnhofstrasse 189

Vrijeme:
četvrtak, od 16:30 do 17:30 sati

 

Mësime Noti për fëmijët refugjatë 2016

Ky kurs është i lirë dhe është përcaktuar vetëm për Refugjatët!
Ju lutem të jeni të saktë në kohë!
Mosha e fëmijëve nga 5-12 vjeç

Vendndodhja:
pishinë shtëpie Castrop-Rauxel, Bahnhofstrasse 189

Koha:

e enjte 16:30 deri në 17:30 orë

 

Swimming lessons for women

FLYER SWIMMING FOR FEMALE REFUGEES (ALL LANGUAGES) PDF

Schwimmkurs-nur-für-Frauen-B

 

There won’t be any men in the swimming hall at that time!

Location:
swimming hall at the school
Uferstrasse 36 Castrop-Rauxel-Ickern

Time:
every Tuesday 15:30 bis 16:30
Please be punctual.

This course is only free of charge for refugees. Women who have been living in Germany for longer, will have to pay 20 Euros for 10 lessons.

 

Frauenschwimmen 2016

Es sind zu dieser Zeit keine Männer in der Schwimmhalle!!!

Ort:
Schwimmhalle an der Schule Uferstrasse 36 in Castrop-Rauxel-Ickern

Zeit:
Dienstag 15:30 bis 16:30 Uhr
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten!

Dieser Kurs ist nur für Flüchtlinge kostenlos! Frauen, die schon länger in Deutschland leben, müssen für 10 Termine 20 € bezahlen.

 

Frauenschwimmen 2016

من الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف

 

Kupanje za Žene 2016

O ovo vrijeme nema muškaraca u bazenu!!!

Mijesto:   unutarnji bazen u školi Uferstrasse 36 u Castrop-Rauxel-Ickern
Vrijeme: utorakom od 15:30 do 16:30 sati
Molimo da budete tačni!

Ovaj tečaj je samo za izbjeglice besplatan!
Žene koje su odredjene da duže vrijeme u Njemačkoj žive, moraju za 10 Tecajeva 20 Eura da plate.

 

Not për Gratë 2016

Rreth kësaj kohe nuk ka njerëz në pishinë!!!

Qyteti:
pishinë shtëpie në shkollë Uferstrasse 36 Castrop-Rauxel-Ickern

Kohë:
E martë 15:30 në 16:30 orë
Ju lutemi të jetë në kohë!

Ky kurs është vetëm për Refugjatët falas!
Gratë që janë të sigurt se për një kohë të gjatë që jetojnë në Gjermani, kanë për 10 kurse 20 euro për të paguar.

Translate »